بادکنک شناور با گاز هلیوم
بادکنک, بادکنک آرایی, لوازم جانبی

بادکنک های شناور در هوا

برای آنکه یک بادکنک بتواند روی هوا شناور بشود باید داخل آن را با گازهای سبک نظیر هلیوم پر کرد. […]