نورافشانی

فروش انواع لوازم نور افشانی

1 – موارد مصرف: مناسبت های مذهبی و ملّی، اعیاد و جشن ها

توجه: اقلامی که دارای کلاس خطر 1.3G  هستند می بایست توسط کاربران آموزش دیده  با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.      اقلامی که دارای کلاس خطر 1.4G هستند بر اساس « دستور العمل ایمنی استفاده از محصولات نورافشانی » با رعایت کلیه تمهیدات ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.

Showing all 15 results